Joe Higgins byl zvolen do Evropského parlmentu za Irsko. Člen předsednictva Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. Činnost v Evropském parlamentu ukončil dne 24.02.2011.